Çingeneler Bulgaristan’da beklenmedik etnik soruna sebep oldu

Bulgaristan’da Çingene nüfusu müthiş bir hızla arttı ve artarak devam etmekte. Bu nüfus artışı gerçi hiçbir şekilde sorun değil. Sorun, Bulgaristan’da Çingenelerin daima yoksul ve cahil kalmalarına göz yuman Bulgaristan siyasi anlayışındadır.
Bulgar hükümetlerinin adaletsizlikleri yüzünden Çingeneler kendi hallerinde birçok yasadışı yapılaşmalara girdi. Çeteler, mafyalar oluştu.

Bizde artık Çingenelere Roman deniyor. Medyamızda yazımın konusu sorundan bahsedilirken Çingene yerine Roman kelimesi kullanıldığını görüyoruz.

Bulgaristan’da Çingene nüfusu müthiş bir hızla arttı ve artarak devam etmekte. Bu nüfus artışı gerçi hiçbir şekilde sorun değil. Sorun, Bulgaristan’da Çingenelerin daima yoksul ve cahil kalmalarına göz yuman Bulgaristan siyasi anlayışındadır.
Bulgar hükümetlerinin adaletsizlikleri yüzünden Çingeneler kendi hallerinde birçok yasadışı yapılaşmalara girdi. Çeteler, mafyalar oluştu.

Bulgaristan’daki Çingenelerin bir kısmı İslam dinine mensuptur ve Türkçe konuşur. Ama çok cahil kalmışlar. Bulgarlar eğer Türklere zulüm yapmakla uğraşmak yerine onların haklarına saygı duysaydı Çingeneler de bir şekilde Türklerin sayesinde kendilerine çeki düzen verip toplumda kendi kültürlerini saygın bir konuma getirebilirlerdi. Şimdi ne yazık ki Çingeneler Bulgaristan’da her türlü pis işin faili olarak gündeme geliyor. Bu hal elbette Çingene halkının değil, Bulgar siyasetinin utanılası ayıbıdır.

Türkiye’deki Çingeneler? Bizde çeşitli Çingeneler var. Balkan Çingeneleri de Anadolu Çingeneleri de kendi aralarında çeşitli guruplara ayrılır. Birçoğu toplumumuzda saygındır. Az bir kısmı şimdilik uyuşturucu mafyalarıyla çalışmakta, daha birkaç pis işlere bulaşmaktadır (gerçi bu pis işleri Türkiye’de her millet yapıyor, genelleme yapılsa Çingeneler arasında yasadışı pis işleri yapanlar daha azdır). Türkiye’de Çingenelerin tümü zamanla daha saygın hale gelecektir. Türkiye’deki Çingeneler Bulgaristan’dakiler gibi yoğun çeteleşmelere ve mafyalara sahip değildir.

Balkanlarda Çingeneler bin yıldır birçok Türk topluluklarıyla karışarak bugüne ulaşmışlardır. Uzlarla, Peçeneklerle, Kumanlarla, Tatarlarla karışmışlar. Slavlarla, Bulgarlarla, Romenlerle ve Yunanlarla karışanları da mevcut. Hangileri Hintlilere çok benziyorsa onlar pek karışmamış, genetik rezerv gibi soylarını devam ettirmişlerdir. Çingenelerin anavatanı Hindistan’dır. Yani Çingeneler gerçekte bir Hint kavmidir. Balkanlarda bazı Çingene toplulukları ırksal değil kültürel olarak Çingenedir. Tıpkı Türkler gibi. Biz Türkiye Türkleri olarak Türkistanlılara hiç benzemiyorsak bunun sebebi, bizim Türklüğümüzün sadece Kültürel Türklük olmasıdır.

Her şey incelendiğinde, Çingenelerle hiçbir ilgisi olmayan çeşitli topluluklara da yaşam tarzlarından dolayı ya da yaşadıkları bölgeden dolayı yanlış olarak Çingene denildiğini görürüz. Bulgaristan’da bu daha yaygındır. Bulgaristan Çingeneliği çok karışık.

Her kültürde esas önemli olan şey insanlıktır. Türkiye’de özellikle müzik alanında ünlenen Çingene sanatçılar sıcak kanlılıklarıyla, yüksel merhamet sahibi olmalarıyla ve her zaman alçak gönüllü olmalarıyla biliniyor. Bu da Çingene kültürünün insan sevgisini fazlasıyla ön planda tuttuğunu gösterir. Adları kötüye çıkmış Çingeneler varsa, bunun tek sebebi cehalettir. Cahillik her milleti kötü eder. Hiçbir milletin birbirinden farkı yoktur.

Kategori: Toplum ve İnsan Tarih: 06 Ekim 2011

Etiketler:

'Çingeneler Bulgaristan’da beklenmedik etnik soruna sebep oldu' hakkında sorular, açıklamalar

  1. Fatih - Zonguldak dedi ki:

    Balkan mafyası dünyanın en korkulan mafyalarından biri konumunda.


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.
Lütfen yazı dili kurallarına saygılı olalım.


(Yazamıyorsanız Mozilladan deği Google Chrome ile giriş yapın.)