Türkiye Avrupa Birliğine girse ne olur?

Türkiye’nin Avrupa Birliği içinde şu an itibarıyla %2’ye yakın dil ve din ağırlığı var. Eğer kabul eidlirse bu ağırlık dilde ilk dörde, dinde ise kitlelerin verdiği önem bakımından ilk sıraya çıkacaktır.

AB içinde Türkler
Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde dağınık yaşayan Türkler hakkında kesin bir rakam vermek zor. Sırf Türkiye’den gidenlerin (T.C. vatandaşı işçi aileri vesaire) sayısı 5 milyon civarında deniyor. Ayrıca Balkan ülkelerinde yaşayan yerli Türkler var. Bunların bir kısmı gelişmiş Avrupa ülkelerine göç etmiştir (şu anda sadece Bulgaristan’da yüzlerce yıldır yaşayan, ülkeyi terk etmemiş yerli Türklerin sayısı 700 bin civarında). Ortadoğu’dan ve eski SSCB’den AB ülkelerine göçen Türkler de var. Göçler devam etmekte. Tahminen 7 milyon diyebiliriz. Yani şu anda AB nüfusunun %1.3 kadarı Türkçe konuşuyor.

AB içinde Müslümanlar
Verilen bilgilere göre Avrupa Birliği’ni oluşturan ülkelerde toplam nüfusun %13’ü müslüman. Bu rakam 2009 yılına ait. Şimdiye kadar hem doğumlarla hem yeni yoğun göçlerle daha da artmış olduğu kesindir. En az %14 olmuştur.

Türkiye kabul edildiği takdirde..

1- Türkçe’nin önemi ve değeri artacak.
2012 yılı tahminlerine göre AB ülkelerinin toplam nüfusu 507 milyon küsur. 76 milyon nüfusa sahip Türkiye kabul edilirse AB nüfusu yaklaşık 582 milyon olacak. Bu da demektir ki Türkiye’nin katılımıyla birlikte Avrupa Birliği’nde Türkçe konuşanların sayısı yaklaşık 83 milyon, genel nüfusa oranı ise %13.2 dolaylarında olacak.
Avrupa Birliği’inde en çok konuşulan dillere bakarsak verilen sayılarda kişilerin anadilden başka ikinci dilleri ve özel olarak öğrendikleri diller de hesaplanıyor. Bu şekilde verilen rakamlar doğal değil. Öyle ise Türkçenin Avrupa Birliği ülkelerinde yabacı dil olarak öğrenen kişileri de hesaba katmalıyız.
Örneğin ispanya’nın nüfusu 47 milyon küsur. Fakat AB içinde İspanyolca konuşanların nüfusa oranı %15 denmiş ki 76 milyon küsur kişi demektir. Azbuçuk, çat pat İspanyolca konuşanlar da bu sayıya dahil. Halbuki benim verdiğim rakan Türkçeyi anadil olarak konuşanların sayısı. Türkçe öğrenenleri de sayarsak %16’yı geçer.
Dolayısıyla Türkiye AB’ye kabul edilirse Türkçe AB içinde en önemli 4 dil arasında olacaktır: İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe.

2- İslam AB içindeki en önemli din olacak
Eğer Türkiye kabul edilirse AB içinde Müslümanlar toplam nüfusun en azından %25’ini oluşturacak. Avrupa Birliği İslamileşecek anlamına gelir.
%25 nasıl en önemli din olur? Şöyle ki, insanların verdiği öneme göre. Yani AB ülkelerinde hıristiyanların yüzde doksan dokuzu dinini sembolik bir şey gibi görür. AB Müslümanlarının ise yarısından çoğu dinine büyük önem verir.

Sonuç itibarıyla:
İşte bütün bunları Avrupalılar ince ince hesaplamakta, her yönüyle düşünmekte. Sırf dini sebeplerle Türkiye’yi hâlâ kabul etmediler. Başka sebep aramak yanlış.

Kategori: Ekonomi Ticaret Tarih: 29 Temmuz 2013

Etiketler: | |


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.
Lütfen yazı dili kurallarına saygılı olalım.


(Yazamıyorsanız Mozilladan deği Google Chrome ile giriş yapın.)